Protokol pre DALI232, DALI232e, DALInet a DALI2net je uvedený v príručke, ale pre zjednodušenie možno tento generátor správ použiť na vytvorenie správy vrátane kontrolného súčtu a ďalších údajov, ktoré možno poslať prevodníku a ten pošle príslušnú správu na zbernicu DALI.

Adresovanie predradníka na DALI

(0-15)
(0-63)

Príkaz

(0-254)
(0-15)

Správa pre DALI232 / DALInet


  • DEC - dekadický zápis čísel

 

  • 0xHEX - hexadecimálny číselný zápis (bajty zapísané vo formáte 0x0A)

 

  • $HEX - hexadecimálny zápis čísel (bajty zapísané vo formáte $0A)

 

  • ASCII zápis čísel (bajty zapísané ako znaky ASCII, hodnoty bajtov, ktoré nemajú priradený znak v tabuľke ASCII, sú zapísané v hexadecimálnom tvare <0x01>