Prohlášení o ochraně osobních údajů
Váš zájem o naše webové stránky nás těší. Zároveň je pro nás velice důležité, abychom chránili Vaše soukromí. Níže naleznete podrobné informace o tom, jak zacházíme s Vašimi osobními údaji.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Foxtron s.r.o. popisuje, jak a proč můžeme shromažďovat, uchovávat, používat a/nebo sdílet Vaše údaje, když používate naše služby, např.:

 • Navštívíte naše webové stránky www.foxtron.cz nebo jakékoli naše webové stránky, které odkazují na toto oznámení o ochraně osobních údajů
 • Stáhnete a začnete používat naší mobilní aplikaci (360AIRONE, dostupnou ZDARMA v obchodech Google Play a App Store), nebo jakoukoli jinou naši aplikaci, která odkazuje na toto oznámení o ochraně osobních údajů
 • Spolupracujete s námi dalšími souvisejícími způsoby, včetně prodeje, marketingu nebo událostí

Dotazy nebo obavy? Přečtení tohoto oznámení o ochraně osobních údajů vám pomůže pochopit vaše práva a možnosti ochrany osobních údajů. Pokud s našimi zásadami a postupy nesouhlasíte, nepoužívejte naše služby. Pokud máte přesto nějaké dotazy nebo obavy, kontaktujte nás na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů
Stručně řečeno: Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete. Naše stránky můžete navštívit, aniž byste uváděli jakékoli údaje o své osobě. Ukládáme si pouze údaje o prohlížení stránky, ale bez osobních informací, tj. např. název Vašeho poskytovatele internetu, informaci o stránkách, ze kterých jste na naše stránky přišli, název požadovaného souboru. Tyto údaje jsou vyhodnocovány výlučně za účelem zlepšení naší nabídky a neumožňují identifikaci Vaší osoby.

Shromažďujeme osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete, když se zaregistrujete na našem e-shopu, projevíte zájem o získání informací o nás nebo našich produktech a službách nebo když nás kontaktujete jiným způsobem.

Vámi poskytnuté osobní údaje. Osobní údaje, které shromažďujeme, závisí na kontextu Vaší interakce s námi, na Vašich rozhodnutích a na produktech a funkcích, které používáte. Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat následující údaje:

 • Jméno
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Identifikační číslo Vaší firmy (IČO)
 • Uživatelské jméno
 • Fakturační adresa
 • Dodací adresa

Citlivé údaje. Žádným způsobem neshromažďujeme a dále nezpracováváme citlivé údaje o osobě. Tyto údaje zahrnují genetické, biometrické a zdravotní údaje, jakož i osobní údaje odhalující rasový a etnický původ, politické názory, náboženské nebo ideologické přesvědčení nebo členství v odborech.

Osobní údaje jsou shromažďovány pouze tehdy, když nám je dobrovolně sdělíte (např. v rámci vyžádání kontaktu nebo při registraci k odběru našeho newsletteru). Vámi sdělené osobní údaje bez Vašeho zvláštního souhlasu použijeme pouze ke splnění toho účelu, pro který nám byly sděleny. Po úplném splnění účelu, pro který jste nám své osobní údaje sdělili, bude další použití Vašich osobních údajů zablokováno a po uplynutí lhůt podle daňových a účetních právních předpisů budou Vaše údaje vymazány, pokud nám ovšem neudělíte výslovný souhlas s jejich dalším použitím.

Jak se shromážděnými daty nakládáme?
Stručně řečeno: Vaše údaje zpracováváme za účelem poskytování, zlepšování a správy našich služeb, komunikace s Vámi, za účelem zabezpečení a prevence podvodů a v souladu se zákonem. S Vaším souhlasem můžeme také zpracovávat vaše údaje pro jiné účely.

Vaše osobní údaje zpracováváme z různých důvodů v závislosti na tom, jak s našimi službami pracujete, včetně:

 • Usnadnit vytváření a ověřování účtů a jinak spravovat uživatelské účty. Vaše údaje můžeme zpracovávat, abyste si mohli vytvořit účet, přihlásit se k němu a udržovat účet v provozuschopném stavu.
 • Odpovídat na dotazy uživatelů/poskytovat uživatelům podporu. Vaše údaje můžeme zpracovávat, abychom mohli reagovat na vaše dotazy a řešit případné problémy s požadovanou službou.
 • Vyřizování a správa vašich objednávek. Vaše údaje můžeme zpracovávat za účelem vyřízení a správy vašich objednávek, plateb, vrácení a výměn provedených prostřednictvím služeb.
 • Zasílání marketingových a propagačních sdělení. Osobní údaje, které nám zašlete, můžeme zpracovávat pro naše marketingové účely, pokud je to v souladu s vašimi marketingovými preferencemi. Odběr našich marketingových e-mailů můžete kdykoli odmítnout.

Kdy a s kým sdílíme shromážděná data?
Stručně řečeno: Informace můžeme sdílet v konkrétních situacích popsaných v této části a/nebo s následujícími kategoriemi třetích stran.

Prodejci, konzultanti a další poskytovatelé služeb třetích stran. Vaše údaje můžeme sdílet s dodavateli, poskytovateli služeb, smluvními partnery nebo zástupci třetích stran, kteří pro nás nebo naším jménem poskytují služby a ka této práci potřebují přístup k těmto informacím. S našimi třetími stranami máme uzavřeny smlouvy, které mají pomoci chránit vaše osobní pdaje. To znamená, že s vašimi osobními údaji nemohou provádět žádné úkony, pokud jsme jim k tomu nedali pokyn. Vaše osobní údaje také nebudou sdílet s žádnou jinou organizací než s námi. Rovněž se zavazují, že budou chránit údaje, které naším jménem uchovávjaí, a že je budou uchovávat po dobu, kterou jsme jim nařídili. kategorie třetích stran, se kterými můžeme sdílet osobní údaje, jsou následující:

 • Sítě reklam Google
 • Služby analýzy dat Google

Vaše osobní údaje můžeme potřebovat sdílet také v následujících situacích:

 • Když používáme službu Google Analytics. Vaše údaje můžeme sdílet se službou Google Analytics za účelem sledování a analýzy využívání našich webových stránek.

Jak dlouho uchováváme shromážděná data?
Stručně řečeno: Vaše údaje uchováváme po dobu nezbytnou k naplnění účelů uvedených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje jinak.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou pro účely uvedené v tomto oznámení ochraně osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší dobu uchovávání (například daňové, účetní nebo jiné právní požadavky). Žádný účel uvedený v tomto oznámení nevyžaduje, abychom vaše osobní údaje uchovávali déle než po dobu, po kterou u nás mají uživatelé účet. Pokud nemáme žádnou trvalou oprávěnou obchodní potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, buď je vymažeme, nebo anonymizujeme, nebo pokud to není možné (například proto, že vašeo osbní údaje byly uloženy v záložních archive), pak vaše osobné údaje bezpečně uložíme a izolujeme je od dalšího zpracování, dokud nebude možné je vymazat.

O jaké právní základy se při zpracování Vašich údajů opíráme?
Stručně řečeno: Vaše osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud se domníváme, že je to nezbytné, a máme k tomu platný právní důvod (tj. právní základ) podle platných právních předpisů, například s Vaším souhlasem, abychom dodrželi zákony, poskytli Vám služby za účelem uzavření nebo plnění našich smluvních závazků, chránili vaše práva nebo naplnili naše oprávněné obchodní zájmy.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a britské nařízení GDPR vyžadují, abychom vysvětlili platné právní základy, o které se opíráme při zpracování vašich osobních údajů. Při zpracování vašich osobních údajů se tak můžeme opírat o následující právní základy:

 • Souhlas. Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud jste nám dali svolení (tj. souhlas) k použití vašich osobních údajů pro určitý účel. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.
 • Plnění smlouvy. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud se domníváme, že je to nezbytné pro plnění našich smluvních závazků vůči vám, včetně poskytování našich služeb, nebo na vaši žádost před uzavřením smlouvy s vámi.
 • Oprávněné zájmy. Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud se domníváme, že je to přiměřeně nezbytné k dosažení našich oprávněných obchodních zájmů a tyto zájmy nepřevažují nad vašimi zájmy a základními právy a svobodami. Vaše osobní údaje můžeme například zpracovávat pro některé z popsaných účelů, abychom:
  • Zasílat uživatelům informace o speciálních nabídkách a slevách na naše produkty a služby.
  • Podpora našich marketingových aktivit
 • Právní povinnosti. Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud se domníváme, že je to nezbytné pro splnění našich zákonných povinností, například pro spolupráci s orgány činnými v trestním řízení nebo regulačními orgány, pro uplatnění nebo obhajobu našich zákonných práv nebo pro zveřejnění vašich údajů jako důkazu v soudním sporu, kterého se účastníme.
 • Životní zájmy. Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud se domníváme, že je to nezbytné pro ochranu vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů třetí strany, například v situacích, kdy je potenciálně ohrožena bezpečnost jakékoli osoby.

Používání cookies
Aby pro Vás naše webové stránky byly atraktivní a aby bylo umožněno využívání určitých funkcí, používáme na některých stránkách tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají na Vašem koncovém zařízení. Jakmile ukončíte session, tj. jakmile zavřete prohlížeč, jsou některé z námi používaných cookies jsou opět vymazány (tzv. session cookies). Jiné soubory cookies zůstanou uloženy ve vašem koncovém zařízení a umožňují nám identifikaci Vašeho prohlížeče při příští návštěvě (tzv. perzistentní Cookies).
Můžete si svůj prohlížeč nastavit tak, že Vás bude o umisťování cookies informovat, přičemž se budete moci v jednotlivých případech rozhodnout, zdali jejich umístění přijmete, případně budete moci cookies odmítnout, a to buď pro konkrétní případ nebo všeobecně. V případě odmítnutí cookies však může dojít k omezení funkčnosti našich webových stránek.

Informace o účtu
Pokud chcete kdykoli zkontrolovat nebo změnit informace ve svém účtu nebo účet ukončit, můžete:

 • Přihlaste se do nastavení účtu a aktualizujte svůj uživatelský účet.
 • Kontaktujte nás pomocí uvedených kontaktních údajů.

Na základě vaší žádosti o ukončení účtu deaktivujeme nebo odstraníme váš účet a informace z našich aktivních databází. Některé informace si však můžeme ponechat v našich souborech, abychom zabránili podvodům, řešili problémy, pomáhali při vyšetřování, vymáhali naše právní podmínky a/nebo splňovali platné právní požadavky. Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se vašich práv na ochranu osobních údajů, můžete nám napsat na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Jaké jsou Vaše práva na ochranu soukromí?
Stručně řečeno: V některých oblastech, jako je Evropský hospodářský prostor (EHP), Velká Británie (UK) a Švýcarsko, máte práva, která vám umožňují větší přístup k Vašim osobním údajům a kontrolu nad nimi. Svůj účet můžete kdykoli zkontrolovat, změnit nebo ukončit.

V některých oblastech (například v Evropském Hospodářském Prostoru, Spojeném království a Švýcarsku) máte určitá práva podle platných zákonů o ochraně osobních údajů. Mezi ně může patřit právo (i) požádat o přístup ke svým osobním údajům a získat jejich kopii, (ii) požádat o opravu nebo výmaz, (iii) omezit zpracování svých osobních údajů, (iv) případně právo na přenositelnost údajů a (v) nebýt předmětem automatizovaného rozhodování. Za určitých okolností můžete mít také právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Takovou žádost můžete vznést tak, že se na nás obrátít přostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže v části "Kontaktní místo pro ochranu osobních údajů".  Každou žádost zvážíme a budeme v ní jednat v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Pokud se nacházíte v EHP nebo ve Spojeném království a domníváte se, že Vaše osobní údaje zpracovávme nezákonně, máte rovněž právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů ve Vašem členském státě nebo u úřadu pro ochranu osobních údajů ve Spojeném království. Pokud se nacházíte ve Švýcarsku, můžete se obrátit na federálního komisaře pro ochranu údajů a informací.
Odvolání souhlasu: Pokud se při zpracování Vašich osobních údajů spoleháme na Vás souhlas, máte právo jej kdykoliv odvolat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat tak, že nás kontaktujete prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže v části "Kontaktní místo pro ochranu osobních údajů". Upozorňujeme však, že to nebude mít vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním, ani na zpracování Vašich osobních údajů prováděné na zákaldě jiných zákonných důvodů zpracování, než je souhlas.

Odhlášení z marketingových a propagačních sdělení: Z našich marketingových a propagačních sdělení se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz v e-mailech, které zasíláme, nebo nás můžete kontaktovat pomocí kontaktního formuláře na webu, e-mailu, telefonicky či osobně na adrese provozony, více v části "Kontaktní místo pro ochranu osobních údajů" níže. Poté budete z marketingových seznamů vyřazeni. Můžeme s Vámi však nadále komunikovat - například abychom Vám zasílali zprávy související s našimi službami, které jsou nezbytné pro správu a používání Vašeho účtu, abychom reagovali na žádosti o služby nebo pro jiné nemarketingové účely. 

Právo požadovat vymazání Vašich údajů
Na základě Vaší žádosti o ukončení účtu deaktivujeme nebo odstraníme Váš účet a informace z naší aktivní databáze. Některé informace si však můžeme ponechat v našich souborech, abychom zabránili podvodům, řešili problémy, pomáhali při vyšetřování, vymáhali naše právní podmínky a/nebo splňovali platné právní požadavky. Pokud máte dotazy nebo přípomínky týkající se Vašich práv na orachnu osobních údajů, můžete nám napsat na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Provádíme aktualizaci tohoto prohlášení?
Stručně řečeno: Ano, toto oznámení budeme podle potřeby aktualizovat, aby bylo v souladu s příslušnými zákony.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Aktualizovaná verze bude označena aktualizovaným datem „Aktualizováno“ a aktualizovaná verze vstoupí v platnost, jakmile bude dostupná. Pokud provedeme podstatné změny v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, můžeme vás upozornit buď viditelným zveřejněním oznámení o takových změnách, nebo vám přímo zašleme oznámení. Doporučujeme vám toto oznámení o ochraně osobních údajů často kontrolovat, abyste byli informováni o tom, jak chráníme vaše údaje.

Kontaktní místo pro ochranu osobních údajů
Máte-li dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání Vašich osobních údajů, požadujete-li přístup k Vašim údajům, případně jejich opravu, zablokování či výmaz, nebo chcete-li odvolat svůj souhlas, který jste nám udělil, obraťte se laskavě na:

Foxtron s.r.o.  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
IČ: 29056870
DIČ: CZ29056870
K sadu 754/2C
182 00 Praha

Provozovna:
Foxtron s.r.o.
Bezdrevská 539
198 00 Praha

Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a), b), c) a f) Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Poskytování osobních údajů není předepsáno zákonem ani smlouvou a není nutné ani pro uzavření smlouvy. Nejste tedy povinni nám své osobní údaje poskytovat.

Používání souborů cookie nám pomáhá neustále zlepšovat naši webovou stránku a její uživatelský komfort. V tomto účelu spočívá také náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst.1 písm. f) GDPR.

Máte právo požadovat přístup ke shromážděným informacím o Vaší osobě, právo na opravu, výmaz a omezení zpracování těchto údajů, jakož i právo na přenositelnost údajů (viz čl. 15 až 18 a čl. 20 GDPR). Pro uplatnění těchto svých práv se můžete obrátit na našeho níže uvedeného pověřence pro ochranu osobních údajů.

Dále máte možnost podat stížnost k příslušnému dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha
E-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Souhlas, který jste nám udělili, můžete odvolat e-mailem adresovaným příslušnému kontaktnímu místu našeho podniku, aniž tím bude dotčena oprávněnost zpracování osobních údajů provedeného na základě Vašeho souhlasu před jeho odvoláním. Nejsou-li účetními či daňovými předpisy stanoveny lhůty pro uchování údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány. O výmazu budete informováni potvrzením.